images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB


Köszöntő

Ajánlások

Ünnepi műsor

Kísérőrendezvények

Előadók, művészek

Kitüntetettek

Krónika

Elérhetőség
FővédnökCégismertető

Kiemelt védnökCégismertető

TámogatókCégismertető

SZTÉMI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
SZEGED
6726 Szeged, Fő fasor 82/A
Fő médiatámogatók


MédiatámogatókNéhány gondolat a barátságról
Kedves Magyar Barátaink!

A március kivételes hónap a lengyel-magyar kapcsolatok viszonylatában. Március 14-én, Bem József születésnapján, a budapesti lengyelek koszorút helyeznek el a tábornok szobránál közös megemlékezésükön, amelyet minden évben a magyarországi lengyelek, 1958 óta Bem nevét viselő kulturális egyesülete szervez. Március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepén is együtt ünnepelünk, a Bem téren tömegek gyűlnek össze. Március 23-a nem régóta a Lengyel-Magyar Barátság Napja, amely ünnepnapot a két ország parlamentjének határozata alapján, a lengyel és a magyar köztársasági elnök védnöksége alatt tartunk meg, s amelynek idén Csongrád megye ad otthont.

És sok hasonló hónapunk van - június, szeptember, október... A lengyel-magyar emléknapok hosszú évek óta számon tartott kalendáriuma ez. Barátságunk olyan különleges jelenség, amelyre valóban büszkék lehetünk. Olyan közös érték, amelyről ma sem szabad megfeledkeznünk, amelyet tovább kell gazdagítanunk - immár a közös Európában, ahol e tekintetben példát adhatunk sok más nemzetnek. És ne szegjék kedvünket a kevésbé szívélyes megjegyzések sem, amelyeket olykor e barátságról hallunk.

De nézzük csak mit is jelent a Lengyel-Magyar Barátság? Személy szerint úgy gondolom, hogy több száz év után megérdemelne egy alapos - nem csak történeti szempontú, mert ilyenből sok született - tudományos elemzést. Talán lesz egyszer valaki, aki vállalja a kihívást, és minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy barátságunk teljesíti az igazi barátság kritériumait. Az ókori filozófusok felfogásában a barátság erény, és több fajtája különböztethető meg - a valódi, amelyik önmagában érték, illetve a valamilyen célt szolgáló, kellemes vagy hasznos barátságok.

A lengyel-magyar barátság kétségkívül fontos célokat szolgált és szolgál. Mi tagadás, jóleső a tudat, hogy ebben a bonyolult világban karnyújtásnyira élnek barátaink, akik egyszerűen szimpátiával fordulnak felénk. Ami pedig a hasznosságot illeti, a történelem sajnos számtalanszor bizonyította, hogy e kapcsolat alapjaiban a hasznosság is fontos. De vajon a valódi barátság jegyeit is magán viseli-e a mi barátságunk? Talán igen. Az olykor adódó, természetes viták és ellentétek, a kapcsolatainkban előforduló kevésbé aktív időszakok dacára és a különböző politikai viszonyrendszerek ellenére, amelyek lépéseinket meghatározzák, a gyakran - érthető módon - eltérő prioritások és irányválasztások mellett sem férhet kétség ahhoz, hogy elkerültek bennünket a súlyos konfliktusok, és a történelem legnehezebb pillanataiban számíthattunk egymás segítségére. És most is együtt léptünk be a NATO-ba és az Európai Unióba. Továbbra is számos közös érdekünk van, sok fontos, ám nem egykönnyen megvalósítható célunk, a közös Európában. Egyre jobban alakul gazdasági együttműködésünk, amelynek volumene meghaladta a 6 milliárd eurót. Rutinosan dolgozunk együtt a visegrádi keretek között, amelyek létrejöttét magunk kezdeményeztük.

Azt hiszem, mindez önmagában is értéket jelent. Annál is inkább, mivel nem két ember barátságáról beszélünk, akikre az ókori gondolkodók bizonyára vonatkoztatták okfejtésüket, hanem két gazdag hagyományokkal és történelemmel rendelkező nemzetéről. És továbbra is ehhez tartsuk magunkat! És még valami. Ami "önmagában érték", az nagyon is kötelez. Ezután is tanuljuk és ismerjük meg egymást közelebbről, adjuk át ezeket az értékeket a fiataloknak, és lelkesítsük őket a barátságunkkal. Igazítsuk ezt a barátságot kicsit a mai korhoz, használjuk ki közös európai jövőnk építésére, és ne éljünk vissza vele pillanatnyi, kicsinyes célokból. Erősítsük pozitívan, közös érdekeink érvényesítésével, bilaterális, regionális és európai projektekkel, nem pedig a közös ellenség keresésével - mert jóllehet az rendkívül erősen összeköt, de csak rövid időre. Érzékenyen viszonyuljunk kivételes barátságunkhoz, és szolgáljuk építő tettekkel! Ezt kívánom magamnak és Mindannyiuknak ebben a különleges hónapban. Egyúttal szeretném szívből megköszönni az idei Lengyel-Magyar Barátság Napja minden szervezőjének azt az áldozatos munkát, amelyet e hagyomány fenntartásáért, kapcsolataink ápolásáért és továbbépítéséért vállalt.

Üdvözlettel,
  Roman Kowalski
  a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete

Lengyel-magyar barátságról
A történelem eseményeinek, irányainak és a korok sajátosságainak kutatása során juthatunk arra a következtetése, hogy nemcsak kémiai anyagok, hanem személyek, tájak, népek között is van vagy lehet, Goethe híres regényének kulcsszavát segítségül hívva, wahlverwandtschaften. A vonzások és választások, vagy inkább "választó affinitás", lelki rokonság nem közvetlenül az anyagok kémiai tulajdonságaiból erednek (az is lehet, még nem ismerjük eléggé őket). Valami mélyebb, sokszor az anyagelvűség és az érdek szintjén megmagyarázhatatlan kapcsolatot jelent. Goethe regényében e titkos hatalom révén alakulnak ki a látszat kapcsolatok után az igaziak. Azok a látszategyüttműködések, amelyek mélyén nincs, racionális okokkal nem is feltétlenül magyarázható, "vegyi" vonzódás, csak ideig óráig maradhatnak fenn, amíg a kölcsönös érdekek létezésüket szükségessé teszik. De mihelyt az érdekek szakadatlatul átalakuló hálózatában változás következik be, úgy eltűnnek, mintha sohasem lettek volna. Annak, hogy valami, ahogyan mondani szokás, "kiállja a történelem próbáját", mélyebb oka van. Az érdekek fölött valami megfoghatatlan hatalom működik, amelyik mindig kijelöli a helyes gondolkodás és cselekvés irányát. Számomra ilyen a lengyel magyar bartáság. Mindkét népben ösztönösen működik a másikkal való szolidaritás szükségének érzése a napi érdekek fölött, gyakran azok ellenére is. Különösen, ha igazságtalan támadás éri az egyiket vagy a másikat. Történelmünk krízis-időszakaiban a lengyelek mindig mellettünk álltak: 1848-ban éppen itt, Szeged környékén harcoltak Dembinsky irányítása alatt lengyel és olasz katonák a magyar szabadság és függetlenség ügyéért. 1956-ban Varsó a szovjet fenyegetés ellenére a végsőkig elment a magyar forradalom melletti kiállásban. Amikor november 4-én minden elveszett, a magyarokkal való lelki rokonság, mély együttérzés titkos hatalma nem engedte elmondatni az ENSZ-ben Michalowskival a magyarokat elítélő határozatot, érzelmei, könnyei minden hatalomnál erősebbek voltak. Ma is vállt vállnak vetve küzdünk, amikor Mammon ellen kell védeni magunkat, az európai humanitást, barátságot és szeretetet.

  Dr. Pál József
  a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektor-helyettese

Lengyel- Magyar Barátság Nap
Amikor értesültem a Csongrád Megyei Önkormányzat szervezésében a Lengyel - Magyar Barátság Nap megrendezéséről, azonnal felmerült bennem, hogy támogatni fogom a rendezvényt, és aktív résztvevője is leszek egyben.

Nemcsak történelmi jó kapcsolat van a két nép között, mint ahogy a régi mondás is tartja; "Lengyel, magyar - két jó barát, együtt harcol, s issza borát.", hanem kedves emlékek is fűznek ehhez a néphez. A fiatalkori élményeimre, barátokkal tett kirándulásokra mindig jó szívvel gondolok vissza, valamint legkedvesebb lengyel családi barátaimmal is igen jó kapcsolatot ápolok mind a mai napig.

A mai világban nagy jelentőséggel bír, és nagyon fontos az összetartozás, egymás segítése, és a stabil, hosszú távú kapcsolatok kialakítása, nemcsak az üzleti, hanem a magánéletben is egyaránt. Ezért is tartom jelentősnek, és kiválónak ezt a programot, mely lehetőséget teremt egy eddigi jó kapcsolat megerősítésére, új kapcsolatok építésére és azok jövőbeli ápolására.

Izgalommal és reményekkel telve várom a programokat,

  Bozó Zoltán
  a MetalCom Zrt. vezérigazgatója

"Évek óta jelen vagyunk a nemzetközi piacon, ahol a hatékony együttműködés alapja partnereink kultúrájának, értékeinek megismerése és a közös vonások felerősítése. A Lengyel - Magyar Barátság Napja rendezvény jól tükrözi számunkra azt a tradicionális értékrendet, összefogást, amely kiállta a történelem próbáját is. Cégünk üzletfilozófiája, hogy partnereik számára olyan speciális tudást adunk át, amely hosszú éveken keresztül tartó, megbízható és mindenki számára előnyös üzleti lehetőségeket tár fel és aknáz ki. Fontosak az ilyen rendezvények, mert tovább erősítik azt a hitünket, hogy lehet összefogással, együttműködési készséggel a mi régiónkban is tisztességes és egyben jövedelmező üzleti életet élni."

  Drégelyi Zoltán
  a Taylor & Nash Kft. ügyvezető igazgatója
Közreműködők

Szegedi Lengyel Önkormányzat

Országos Lengyel Önkormányzat


Magyarországi Lengyelség Múzeuma és LevéltáraRendezvényház Nonprofit Kft.

images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB