images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB


Powitanie

Uroczysty program

Imprezy towarzysz±ce

Performerzy, arty¶cii

Kontakty




Patron Honorowy



Metalcom





Główny Patron



Taylor & Nash





Instytucje wspieraj±ce



















SZTÉMI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
SZEGED
6726 Szeged, Fő fasor 82/A












































Główni patroni medialni










Patroni medialni






Drogi Go¶ciu!

W marcu 2012 roku województwo Csongrád będzie gospodarzem cyklu programów o szczególnym znaczeniu w skali całego kraju. W 2007 roku Polski Sejm i Węgierski Parlament ogłosił 23 marca dniem PrzyjaĽni Polsko-Węgierskiej. Jest to decyzja, któr± ze strony obydwu krajów można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w kontaktach polsko-węgierskich.

Dwa "braterskie" kraje pierwszy raz ¶więtowały Dzień PrzyjaĽni w Győr. Gospodarzem uroczysto¶ci w 2007 roku był Przemy¶l, w 2008 r. Debrecen, potem w 2009 r. Krosno a w 2010 r. III dzielnica Budapesztu - Óbuda. W 2011 roku Dzień PrzyjaĽni Polsko-Węgierskiej odbył się w Poznaniu. W tym roku Samorz±d Województwa Csongrád uroczyste obchody organizuje w Ópusztaszer i w Szeged. Przy realizacji programów otrzymali¶my i nadal otrzymujemy bardzo dużo pomocy od Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, polskich samorz±dów, a także innych instytucji i organizacji - za co bardzo serdecznie dziękujemy! Naturalnie potrzebujemy także wsparcia strony węgierskiej, i za ni± również składamy podziękowanie naszym sponsorom.

W tym roku nasza tysi±cletnia już więĽ nabiera szczególnego znaczenia. Poza wzmacnianiem istniej±cych już zwi±zków, opartych na historycznych fundamentach, Dzień PrzyjaĽni odgrywa ważn± rolę w kontaktach gospodarczych i kulturalnych. Daj±c temu wyraz pragniemy godnie uczcić ten dzień. W barwnym, będ±cym na wysokim poziomie cyklu programów znajd± się, między innymi, wystawy wybitnych i uznanych artystów pochodzenia polskiego, odbędzie się przegl±d bogatych w archiwalne zdjęcia, zachwycaj±cych filmów dokumentalnych a także występy popularnych polskich i węgierskich zespołów muzycznych i tanecznych.

Niniejszym chciałabym zaprosić również i Państwa na obchody Dnia PrzyjaĽni Polsko-Węgierskiej! Mam nadzieję, że zaproponowane przez nas programy przyczyni± się jeszcze bardziej do wmocnienia tej szczególnie warto¶ciowej więzi i do zbliżenia między przedstawicielami obydwu bratnich narodów.




  Magyar Anna
  posłanka do Parlamentu
p.Marszałek Sejmiku Województwa Csongrád




Instytucje współpracuj±ce

















Szegedi Lengyel Önkormányzat





Országos Lengyel Önkormányzat


Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára















Rendezvényház Nonprofit Kft.

















images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB
images/spacer.png, 0 kB